Inschrijven

Welkom!

Op deze site lees je over de diensten, activiteiten, nieuws en trends op het gebied van vrijwilligerswerk. Wij ondersteunen en stimuleren het vrijwilligerswerk in Enschede.

M-Pact is een organisatie die individuele burgers, burgerinitiatieven (vrijwilligers) organisaties, bedrijven en gemeente voorziet in:

  • Ondersteuning, matching en advies
  • Training en educatie
  • Bevorderen van integratie, participatie en activering

De doelen zijn:

  1. (Mede)faciliteren dat iedereen meedoet (iets doet voor de samenleving)
  2. Stimuleren van maatschappelijk betrokken en sociaal ondernemerschap
  3. Bijeenbrengen van burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de maatschappij

M-Pact is een organisatie met een kleine, vaste formatie van ongeveer 7,6 FTE, aangevuld met 35-50 vrijwilligers en medewerkers. Ongeveer 50 docenten zijn ingeschakeld bij het uitvoeren van de educatieve activiteiten (cursussen, lezingen, themabijeenkomsten, e.d.).

Meer info of binnenlopen:

Daarnaast ben je van harte welkom tijdens de inloopspreekuren (ma t/m vr) in de Openbare Bibliotheek Enschede (Centrum), Pijpenstraat 15. We zitten op de begane grond, achterin, links bij het punt "Taal & Meedoen".

M-pact in de wijk

Spreekuren in de wijk bij de wijkwijzer in de diverse stadsdelen:

CENTRUM

Elke dinsdag en donderdag morgen van 09:00 uur- 10:30 uur
De Bothoven, Performande Factory (gebouw Oost), Hoge Bothofstraat 45

OOST

Om de woensdag van 09:00 uur – 10:30 uur
Noaberhuus, Schipholtstraat 45

ZUID

Om de woensdag morgen 09:00 uur tot 10:30 uur
De Magneet, Hertmebrink 1

Doe Mee Huizen

Het Doe Mee Huis is een multifunctioneel buurtcentrum voor jong en oud waar gezelligheid centraal staat. Wekelijks vinden hier allerlei activiteiten plaats waar zowel de bewoners uit de buurt als andere belangstellenden aan deel kunnen nemen. Kom eens gezellig langs voor een kop koffie!

Momenteel zijn er twee Doe Mee Huizien;
één in Glanerbrug en één op de Stroinkslanden, van waaruit diverse activiteiten georganiseerd worden.

Zo is er bijvoorbeeld iedere woensdag en donderdag een heerlijke daghap te krijgen bij het Stroinkshuis. Er worden met grote regelmaat leuke workshops, markten en andere activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Voor meer informatie kijkt u HIER

Ook wordt vanuit het Doe Mee Huis de 'Gezonde lunch' voor kinderen op een aantal basisscholen georganiseerd. Als de school van uw kind hieraan deelneemt vindt u een informatiepunt in school of in het Doe Mee Huis.

Voor contact en informatie kunt u mailen naar:

Lotte Sleebos

  • Glanerbrug:  DMHGlanerbrug@m-pact.nl
  • Stroinkslanden:   SMHStroinkslanden@m-pact.nl

Inlooptijden

Wil je langskomen? Dat kan!
Maandag t/m vrijdag
zijn we tussen 10:00 en 17:00 uur
in de Openbare Bibliotheek
te vinden (achterin links)

Adres: Pijpenstraat 15
Tel: 053 - 4323304
Mail: info@m-pact.nl

Onze locaties:

M-Pact afdeling 'Vrijwilligers' 
Te vinden in de Openbare Bibliotheek Enschede aan de Pijpenstraat 15 (Centrum)
U vindt onze matchondersteuners daar van maandag t/m vrijdag voor advies en hulp bij het vinden van vrijwilligerswerk en educatie.

M-Pact afdeling 'Educatie' (onder naam Volksuniversiteit Enschede):
Te vinden in het Prismare gebouw op de kruising van de Roomweg en de Lonnekerspoorlaan.