Inschrijven

Goed om te weten

Wilt u als bestuur van een vrijwilligersorganisatie optimaal samenwerken met uw vrijwilligers? Dingen doorspreken met een externe partij is dan soms prettig en kan u dichter bij uw doel brengen.

Ervaring met vrijwilligers in Enschede

Wij werken samen met veel Enschedese organisaties. Daardoor hebben we zeer specifieke ervaring met het geven van advies over vrijwilligerswerk bij nieuwe beleidsplannen, professionalisering, bezuinigingen, het uitbreiden van activiteiten, fusies, conflicten en interne veranderingen in de organisatie.

Wij adviseren u graag op het gebied van:  

 • Werving en behoud van vrijwilligers
 • Vrijwilligersbeleid
 • Public Relations en publiciteit
 • Organiseren van aandacht voor vrijwilligers
 • Arbo-wet en andere wettelijke regelingen
 • Carrièremogelijkheden vrijwilligers

Op onze website geven we u alvast wat handige tips.
U kunt ook bellen naar 053 - 4323304 of mailen naar info@m-pact.nl

DE AVG IS INGETREDEN!

IS UW ORGANISATIE ER KLAAR VOOR?

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Ook vrijwilligersorganisaties moeten hierdoor gaan nadenken over welke persoonsgegevens van vrijwilligers, leden, deelnemers en cliënten ze bewaren en hoe ze die beveiligen. De wet kent drie belangrijke thema’s: het bewaren en beschermen van persoonsinformatie en de meldplicht rond datalekken.

M-Pact heeft voor u een praktisch stappenplan gemaakt. 

Wilt u meer weten of voorbeeldstukken ontvangen? Mail dan naar avg@m-pact.nl

Praktische gids voor organisaties

E-book voor organisaties die met vrijwilligers werken | Vrijwilligerswerk

Een organisatie die met vrijwilligers werkt moet van alle markten thuis zijn. Een gezond financieel beleid voeren, anticiperen op wet en regelgeving, mensen aansturen en vrijwilligers werven. Het PEP E-boek biedt u allerlei informatie, kennis, hulpmiddelen en tools waarmee u in korte tijd uw organisatie kunt versterken, professionaliseren en efficiënter kunt werken aan een gezonde bedrijfsvoering.
Lees meer...

VNG Vrijwilligers verzekering

Waar gewerkt wordt kan iets mis gaan. Gelukkig kan de vrijwilliger zich verzekeren via de VNG.

Sinds 2015 (het van kracht worden van de Wmo 2015) zijn gemeenten nog meer verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van hun inwoners. Belangrijk thema hierbij is de informele zorg, zoals mantelzorg, buurthulp en vrijwillige inzet. Lees er alles over op de site van de VNG.

BASISBOEK VRIJWILLIGERSBELEID (VRAAG & ANTWOORD)

Uit welke verzekeringen bestaat de VNG Vrijwilligerspolis?

VNG Verzekeringen heeft de basiseisen opgesteld waaraan een vrijwilligersverzekering moet voldoen. Daarmee zijn twee pakketten ontwikkeld:

 • VNG Vrijwilligers BasisPolis
  Een complete basisdekking voor uw vrijwilligers
 • VNG Vrijwilligers PlusPolis
  Naast een goede basisdekking voor de vrijwilligersorganisaties zit in de Pluspolis ook een rechtsbijstanddekking en een dekking voor werkgeversaansprakelijkheid

De vrijwilligersverzekering beoogt de risico's van vrijwilligers bij de uitoefening van hun taken te verzekeren. Kortweg: de vrijwilligers vrijwaren van 'toestanden'. Voorts is er een module opgenomen waarbij organisaties ook gevrijwaard worden van risico's en aansprakelijkheden van en voor hun vrijwilligers. Via het gemeentefonds krijgen gemeenten hier geld voor, hier is een convenant voor getekend.

Het schadeformulier van de VNG kan ingevuld verzonden worden aan:

VOG ( Verklaring van Goed gedrag)

Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). Om een baan te kunnen krijgen is het in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen overleggen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht.
U krijgt in ieder geval een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie. Lees meer...

Gemaakte kosten voor de aanvraag kan de vrijwilliger (mits deze een uitkering ontvangt) eventueel terug krijgen via een Bijzondere Bijstand aanvraag bij de gemeente. Zie ook de informatie over de VOG onder 'Vrijwilligers'.

Bent u AVG proof?