Inschrijven

Goed om te weten

Wilt u als bestuur van een vrijwilligersorganisatie optimaal samenwerken met uw vrijwilligers? Dingen doorspreken met een externe partij is dan soms prettig en kan u dichter bij uw doel brengen.

Ervaring met vrijwilligers in Enschede

Wij werken samen met veel Enschedese organisaties. Daardoor hebben we zeer specifieke ervaring met het geven van advies over vrijwilligerswerk bij nieuwe beleidsplannen, professionalisering, bezuinigingen, het uitbreiden van activiteiten, fusies, conflicten en interne veranderingen in de organisatie.

Wij adviseren u graag op het gebied van:  

  • Werving en behoud van vrijwilligers
  • Vrijwilligersbeleid
  • Public Relations en publiciteit
  • Organiseren van aandacht voor vrijwilligers
  • Arbo-wet en andere wettelijke regelingen
  • Carrièremogelijkheden vrijwilligers

Op onze website geven we u alvast wat handige tips.
U kunt ook bellen naar 053 - 4323304 of mailen naar info@m-pact.nl

DE AVG IS INGETREDEN!

IS UW ORGANISATIE ER KLAAR VOOR?

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Ook vrijwilligersorganisaties moeten hierdoor gaan nadenken over welke persoonsgegevens van vrijwilligers, leden, deelnemers en cliënten ze bewaren en hoe ze die beveiligen. De wet kent drie belangrijke thema’s: het bewaren en beschermen van persoonsinformatie en de meldplicht rond datalekken.

M-Pact heeft voor u een praktisch stappenplan gemaakt. 

Wilt u meer weten of voorbeeldstukken ontvangen? Mail dan naar avg@m-pact.nl

Praktische gids voor organisaties

E-book voor organisaties die met vrijwilligers werken | Vrijwilligerswerk

Een organisatie die met vrijwilligers werkt moet van alle markten thuis zijn. Een gezond financieel beleid voeren, anticiperen op wet en regelgeving, mensen aansturen en vrijwilligers werven. Het PEP E-boek biedt u allerlei informatie, kennis, hulpmiddelen en tools waarmee u in korte tijd uw organisatie kunt versterken, professionaliseren en efficiënter kunt werken aan een gezonde bedrijfsvoering.
Lees meer...

Vrijwilligersvergoeding & verzekering

Vrijwilligersverzekering Gemeente Enschede
In Enschede zijn veel vrijwilligers. Soms zijn zij goed verzekerd, maar soms ook niet. Om haar vrijwilligers te ondersteunen heeft de gemeente Enschede per 1 juli 2009 een collectieve VNG Vrijwilligersverzekering afgesloten.

Voor wie?
De vrijwilligersverzekering is bedoeld voor iedere vrijwilliger die actief is in de gemeente of voor een organisatie uit de gemeente. Een vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en / of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Dus iedere vrijwilliger actief in de gemeente of actief voor een organisatie uit de gemeente is verzekerd.

Meer info
Hier vind je de Brochure VNG vrijwilligersverzekering.
Heb je vragen? Neem dan contact op met de gemeente via vrijwilligersverzekering@enschede.nl

Vrijwilligerswerk en onkostenvergoeding: hoe zit dat precies?
Organisaties kunnen op twee manieren onkosten vergoeden aan vrijwilligers.

De eerste optie is de werkelijk gemaakte kosten vergoeden, bijvoorbeeld telefoon- of reiskosten. De vrijwilliger moet alle bonnetjes bewaren en de kosten declareren. Over deze onkostenvergoeding hoeft geen belasting te worden betaald.

Daarnaast kan een organisatie een vast bedrag als vergoeding geven, los van werkelijk gemaakte kosten (die dus niet dmv bonnen hoeven worden aangetoond).
Hiervoor gelden regels: de onkostenvergoeding per uur mag niet meer dan € 5,- bedragen, met een maximum van €170 per maand en €1700 per jaar. Wie daaronder blijft, hoeft de onkosten niet op te geven.

Verder geldt als voorwaarde dat de vrijwilliger werkt voor een organisatie zonder winstoogmerk, dat de vrijwilliger niet in loondienst is voor dezelfde organisatie en dat het vrijwilligerswerk niet als beroep wordt uitgeoefend.

Tenslotte moet de vrijwilligersvergoeding een echte vergoeding zijn.
In de woorden van de Belastingdienst: de vergoeding mag niet in verhouding staan tot de omvang van het werk en de hoeveelheid tijd die er aan besteed wordt.

Meer informatie: belastingdienst.nl en de site Vrijwilligerswerk.nl

VOG ( Verklaring van Goed gedrag)

Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). Om een baan te kunnen krijgen is het in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen overleggen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht.
U krijgt in ieder geval een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie. Lees meer...

Gemaakte kosten voor de aanvraag kan de vrijwilliger (mits deze een uitkering ontvangt) eventueel terug krijgen via een Bijzondere Bijstand aanvraag bij de gemeente. Zie ook de informatie over de VOG onder 'Vrijwilligers'.

Bent u AVG proof?